Sangha-foreningen

Om foreningen Rangjung Yeshe Sangha

Bestyrelsen

Medlemskab

Kontingent

Donationer

Referater og regnskaber

 

Foreningen Rangjung Yeshe Sangha (RYS) blev stiftet den 5. juli 2010 under tilstedeværelse og støtte af Chökyi Nyima Rinpoche.

Det har længe været et ønske fra sanghaen at have en demokratisk ramme om aktiviteterne på retreat- og meditationscentret Gomde. Vi håber derfor at du vil støtte op omkring vores arbejde og indmelde dig i foreningen.
 

Bliv medlem - klik her for at udfylde formularen!

  OBS: dit medlemskab starter først, når vi også har modtaget dit kontingent
- se nedenfor


RYS blev godkendt af Familiestyrelsen som religiøs menighed for den tibetansk buddhistiske Ka-Nying Linje i 2012.

RYS arbejder for at Gomdes Sangha involveres aktivt i beslutningsprocesser og aktiviteter på Gomde. Se i øvrigt vedtægterne for Foreningen HER

RYS samarbejder med Rangjung Yeshe Fonden, der ejer de fysiske rammer på Gomde, om planlægning og afholdelse af kurser. 

RYS driver også Tashi Delek, som er en humanitær aktivitet der formidler fadderskaber til munke og nonner i nepalesiske klostre under ledelse af Chökyi Nyima Rinpoche.

En stor del af formålene i RYS’s vedtægter er afhængige af donationer fra privatpersoner og fonde, derfor er fundraising et væsentligt arbejdsområde for foreningen.

For at RYS kan fungere og udvikle sig, er det nødvendigt med deltagelse og opbakning fra Sanghaen. Foreningen tilstræber derfor at kommunikere med Sanghaen på bedst mulig måde. Hertil behøver vi alles hjælp med forslag til funktioner og debat om foreningen og vore arbejdsområder.

Bestyrelsen


Bestyrelsen afholder normalt 4-6 møder årligt, ofte på Skype, fordi bestyrelsen tit er sammensat af personer, der bor langt fra hinanden.

Du kan henvende dig til bestyrelsen gennem formanden, 
Bjarne Ellehammer lind, 52 22 55 05


Foreningens bestyrelse har pr. d. 27.05.2021 følgende medlemmer og suppleanter:
 

Position Navn e-mail Tlf.
Formand Johannes Find Loeb loeb1008(a)gmail.dk 42 70 72 52
Næstformand Bjarne Ellehammer lind gomde(a)gomde.dk 52 22 55 05
Kasserer Pia Seerup Olsen gomde(a)gomde.dk 26 65 87 70
Sekretær Jette Skriver   20 23 33 21
Medlem Susanne Lifschitz   60 82 48 45
1. suppleant René Kimose   41 23 54 55
2. suppleant Helga Friis Thorstein    
Intern revisor Linda Aaskov Nielsen   21 25 56 99

Bodil ajourfører medlemslisten og står for kontigentopkrævning.

Endvidere er der etableret et Sangha Råd, udpeget af Chökyi Nyima Rinpoche, der har til opgave at støtte bestyrelsen. Medlemmer af Sangha Rådet er:

• Erik Pema Kunsang
• Mads Julius-Nielsen
• Thomas Doctor

Medlemskab


Hvad bidrager dit medlemskab med?

• Foreningen har bl.a. bevirket, at vi i efteråret 2012 blev godkendt som en buddhistisk menighed i Danmark.

• Støtte til drift af foreningens forskellige aktiviteter.

• Opbakning af foreningen gennem stort medlemstal.

 

Hvad får jeg ud af mit medlemskab?

• Indflydelse på Sanghaens og Gomdes aktiviteter og udvikling.

• Sammenhold og tilknytning.

 

Hvad betyder det konkret at foreningen Rangjung Yeshe Sangha er godkendt af Familiestyrelsen som buddhistisk menighed i Danmark?

Gomde har mulighed for at navngive, vie og bisætte.

Gomde har lettere ved at søge om og indlogere en Lama på Gomde.

Menighedens medlemmer (foreningsmedlemmerne) har skattefordele ved

  a) donationer,
  b) løbende betalinger, og
  c) testamenteret arv i form af kontanter og som fast ejendom.


Kontingent


Årligt kontingent til foreningen er 200 kr.
 
Når du melder dig ind som nyt medlem vil kontingentet gælde for resten af indeværende kalenderår.
 
Eksisterende medlemmer bedes betale kontingent inden udgangen af januar for det pågældende år.
 
Efter indbetaling af kontingent modtager du et medlemskort som gælder resten af året.

 
Kontingent bedes indbetalt til nedenstående konto. Det er lettest at oprette en fast årlig overførsel; så betales dit kontingent automatisk til tiden hvert år. Hvis du betaler kontingent for flere personer på én gang, så angiv venligst alle navnene i "Besked til modtager" feltet på overførslen.

 

KONTINGENT

Sydbank

Reg nr.: 6845

Kontonr: 0001440900

IBAN code: DK7568450001440900

SWIFT: SYBKDK22

(NB: Denne konto kan ikke bruges til donationer. Se donations-konto her.)


Hvis du ikke har en dansk bankkonto, kan du bruge PayPal-linkene her:
 

1 års medlemskab via PayPal/creditcard:
PayPal - The safer, easier way to pay online!
Gentagende årlig PayPal/creditcard betaling:
PayPal - The safer, easier way to pay online!


Donationer


Alle donationer bedes fremover sendes gennem foreningen, der er blevet godkendt af skattemyndighederne, således at man kan trække donationer fra i ens indkomst. Dette gælder for folk, der er skatteydere i Danmark. 

Læs mere om skattefradragsret her.
 
På generalforsamlingen d. 4. juli 2015 besluttede Sangha-foreningen at alle donationer, som den modtager, skal gå til det nye byggeprojekt, med mindre donatorer specifikt angiver noget andet. Derfor bedes du angive i "Besked til modtager" feltet ved overførslen, hvis din donation skal gå til andre formål end udvidelsen af Gomde.
 
Donationer kan indbetales til:

 

DONATION     

Sydbank

Reg nr.: 6845

Konto nr: 0001571514

IBAN code: DK2968450001571514

SWIFT: SYBKDK22

(NB: Denne konto kan ikke bruges til indbetaling af kontingent. Se kontingent-konto her.)


NB: For at få skattefradrag for dine donationer skal du sørge for at skrive dit navn i det korte "tekst til modtager" felt, og dit CPR-nr. i det ekstra "mere tekst til modtager" (el. lign.) felt på bankoverførslen, så Sangha-foreningen kan indberette dine donationer til SKAT.
 

Læs mere om donationer HER.
 

Referater og regnskaber

2020

Sangha foreningen Årsrapport for 2020

Sangha foreningens Årsrapport Specifikationer 2020

Referat af bestyrelsesmøde d. 22.oktober 2020

 

 

Foreningen Rangjung Yeshe Gomde 4. maj 2020

Indestående donationer og kontingenter pr. 4. maj 2020

Foreningen varetager under vejledning af Chökyi Nyima Rinpoche ansvaret for donationer og konti i overensstemmelse med deres formål. Afrundede beløb.

-------------------------------------------------------------------------------

BODHI-konto                                                                    328.000

Formål: Renoveringsprojekter på Gomde efter Erik Pema Kunsangs ønsker

HYTTE konto                                                                     222.000

Formål: Opførsel af retreathytte på Gomde

DONATIONS-konto                                                           107.000

Formål: Rangjung Yeshe Fondens aktiviteter, jvf. Fondens formål og vedtægter

GURU RINPOCHE                                                                28.000

Formål: Guru Rinpoche statuens forgyldning/maling og fyldning

TASHI DELEK                                                                         21.000

Formål: Formidle fadderskab til nonner og munke i nepalesiske klostre under ledelse af Chökyi Nyima Rinpoche

TARA PROGRAM                                                                   8.000

Formål: Tara’s Triple Excellence Online Meditation Program i Danmark

INDGANGSDØR                                                                     7.000

Formål: Udsmykning af indgangen til Templet.

KONTINGENT                                                                         2.000

Formål: Rangjung Yeshe Sanghaens aktiviteter, jvf. Foreningens formål og vedtægter

--------------------------------------------------------------------------------

IALT                                                                                      723.000

--------------------------------------------------------------------------------

Referat af generalforsamling 2020

Sangha foreningens Årsrapport 2019

2019

Sangha foreningen Årsrapport for 2018

Tornbjergaard ApS - Årsrapport 2018 

Strandgården Retreat ApS Årsrapport 2018

2018 

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. november 2018

Referat af generalforsamling 2018

Årsrapport Tornbjerggaard ApS 2017

Årsrapport Strandgården Retreat ApS 2017

Årsrapport Meningheden Rangjung Yeshe Sangha 2017

 

Specifikationer

2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. august 2017

Referat af årlig generalforsamling 2017


2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 21. december 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 30. oktober 2016

Referat af ekstraordinært fællesmøde d. 11. september 2016

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 6. september

Referat af bestyrelsesmøde d. 28. august 2016

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 1. juli 2016

Referat af årlig generalforsamling d. 29. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. april 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. februar 2016

2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. oktober 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 23. august 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. juli 2015

Referat af generalforsamlingen

2014

Årsrapport 2014

Referat af generalforsamlingen

2013

Årsrapport 2013

Referat af generalforsamlingen

2012

Årsrapport 2012

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. august 2012

Referat af generalforsamlingen

2011

Årsrapport 2011

Referat af generalforsamlingen d. 29. juni 2011

2010

Årsrapport 2010


August 2022

Aug 30

KARUNA WORKSHOP - ...

  Mindfulness Frame by Fram...

view

September 2022

Sep 13

Bodhi Training Internation...

      Five Day Re...

view

December 2022

Dec 01

Lev med Døden

KARUNA WORKSHOP på Strandgårde...

view

This is Hidden Text