Organisation

 

Åndelig leder af retreat- og meditationscentret Gomde


Gomdes grundlægger og åndelige leder er Chökyi Nyima Rinpoche.

 

Foreningen Rangjung Yeshe Sangha – en buddhistisk menighed i Danmark


Sanghaen - Gomdes fællesskab af praktiserende - er organiseret som en forening med en demokratisk struktur og egne vedtægter.

Rangjung Yeshe Sangha blev godkendt af Familiestyrelsen som religiøs menighed for den tibetansk buddhistiske Ka-Nying Linje i 2012.

En af foreningens primære funktioner er at støtte medlemmerne i at danne arbejdsgrupper til forskellige specifikke opgaver (f.eks. kursusorganisering, markedsføring og vedligeholdelse af bygninger og land). Herudover fungerer foreningen som et forum for diskussioner af overordnet strategisk karakter.


Alle kan være medlemmer af foreningen og dermed støtte sanghaens arbejde. 

Læs mere om
Foreningen Rangjung Yeshe Sangha HER.

 

Overblik over hele Gomdes organisation og indsatsområder 2021:

Organisering og indsatsområder


 

Karuna Workshops


Karuna Workshops tilbyder seminarer, hvor buddhistisk indsigt mødes med vesten omkring fælles interesseområder, såsom psykologi, mindfulness, følelsesmæssig intelligens, qigong, etc. I en række  forskellige workshops udvikles ​​den grundlæggende menneskelige godhed uden nødvendigvis at kalde det buddhisme. Karuna Workshops er inspireret af en holdning af gavmildhed - folk, der rækker ud til andre for at finde yderligere indsigt og medfølelse. Chökyi Nyima Rinpoche gav navnet Karuna, hvilket betyder medfølelse på sanskrit.

Læs mere om Karuna Workshops HER.

 

Rangjung Yeshe Fonden


De to ejendomme på Gomde (Tornbjerggaard og Strandgaarden) er af to separate selskaber (ApS), hvor Rangjung Yeshe Fonden ejer aktiverne.

Læs mere om Rangdjung Yeshe Fonden HER.

 

Fremtiden

På Gomde arbejder vi hen imod, at de fire juridiske enheder (Tornbjerggaard Aps, Strandgården Aps, sanghaforeningen og fonden), som nu udgør Gomde, samles i een selvejende institution - Gomde. Dette bliver forhåbentligt en realitet pr. 1. januar 2020.

 

Privatlivspolitik

 

Sikker og omhyggelig behandling af dine personoplysninger er af største betydning for os hos Gomde. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger 

 

 

Til hvilke formål indsamler og behandler vi dine personlige data?

 

Vi foretager udelukkende indsamling af dine personoplysninger med det formål at kunne levere tjenesteydelser i form af kurser eller individuelle retreats til dig. For at du kan deltage i kurser hos Gomde, har vi brug for minimum følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse
  • Kontaktperson 

 

Til afholdelse af individuelle retreats har vi yderligere brug for følgende oplysninger: 

·      Helbredsoplysninger

 

Det primære formål med at indsamle dine personlige data er at kunne foretage en vurdering og sikre, at et forsvarligt ophold kan udføres på Gomde. Vi behandler dine personlige data for at kunne give dig det bedste mulige ophold på Gomde. 

 

Hvor får vi dine personlige data?

 

Vi indsamler dine personlige data når du tilmelder dig et af Gomdes kurser ved udfyldelse af formular på hjemmeside eller ved ansøgning om individuelt retreat gennem udfyldelse af spørgeskema. Med andre ord får vi kun dine data direkte fra dig.

 

Vi indsamler kun data om dig, der er relevante for brugen af den pågældende tjeneste, herunder enten deltagelse i kursus eller individuelle retreats. 

 

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke således, at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

 

Hvem kan behandle dine personlige data?

 

Kursus koordinatorerne, formanden samt bestyreren har adgang til de oplysninger, der registreres om dig i forbindelse med kursusdeltagelse. For så vidt angår de oplysninger der afgives i forbindelse med ansøgningen om afholdelse af individuelt retreat, så er det alene bestyreren som har adgang til disse oplysninger. 

 

Til hvem oplyser vi dine personlige data?

 

Dine personlige oplysninger afgivet til Gomde videregives eller sælges ikke videre til tredjemand.

 

Hvordan lagrer vi dine personlige informationer?

 

Vi bruger et lukket it-system til lagring af data om kursusdeltagere. Data fra spørgeskemaet til brug ved individuelle retreats lagres i aflåst skab placeret på et aflåst kontor.  Vi værner om din integritet og sikkerhed for dine oplysninger i al databehandling.

 

Hvordan beskyttes dine personoplysninger?

 

Vi beskytter dine personlige data ved at bruge passende databeskyttelses- og datasikkerhedsmetoder. Disse metoderinkluderer sikkerhedssystemer og kontrol af adgang samt brugerrettigheder. Vi opdaterer løbende vores interne praksis og retningslinjer. 

 

Hvor lang tid bevarer vi dine data?

 

For så vidt angår kursusdeltagere, så beholder vi dine personoplysninger i op til 3 år fra kursusdeltagelse. Dette er for at kunne komme i kontakt med dig efterfølgende, såfremt dette skulle være nødvendigt. 

 

For så vidt angår deltagere i individuelle retreats, så slettes alle dine personoplysninger inden for 7 dage fra dit ophold i Gomde afsluttes. Dette er for at beskytte dine personfølsomme oplysninger. 

 

Vi opbevarer ikke dine oplysninger krypteret. 

 

Dine rettigheder 

 

Du har ret til at kontrollere oplysninger om dig selv, kræve korrektion af lagrede falske eller utilstrækkelige data og kræve sletning af data. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke vedr. opbevaring af dine persondata ved at kontakteden dataansvarlige.

 

Hvem kan jeg kontakte vedr. mine persondata?

 

Datakoordinator på Gomde er Sarah Ross.

Som registreret hos Gomde har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til den dataansvarlige hos Gomde via e-mail gomde@gomde.dk

For mere information om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse er vi glade for at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende personlig databehandling og beskyttelse af personlige oplysninger på: gomde@gomde.dk 


November 2024

Nov 28

Lev med Døden

  KARUNA WORKSHOP på Stran...

view

This is Hidden Text