Meditation

 

Lær at meditere


De fleste har set et billede af en person der mediterer.  Rank ryg, benene behageligt overkors, hovedet balanceret i forlængelse af rygraden, håndfladerne hvilende på knæene eller i skødet. En krop placeret i harmonisk stilling. Kroppen sidder bare og bliver ved med det. Efterlign selv denne stilling og nu sidder din krop i meditation.

Men du er ikke kroppen. Du er i en krop. Det er ikke kroppen, der mediterer; det er sindet. Meditation er noget, der foregår i bevidstheden, hvilket vil sige det i dig, der opfatter og tænker, føler og oplever. Kroppen er dit redskab, din midlertidige bolig. Sindet vil, kroppen gør.

Min lærer, Tulku Urgyen Rinpoche, forklarede, at meditation vil sige at kunne være uforstyrret, når noget sker. Det vil sige, at din bevidsthed er i stand til blot at være. Når denne enkle væremåde fortsætter, kan vi gøre brug af særlige teknikker, så vores inderste transcenderende vågenhed og kærlighed udfolder sig.

 

Meditation for begyndere


Meditation i naturenSlap af, med ryggen rank og sid et øjeblik på denne måde. Lav denne beslutning: Jeg vil bruge denne stund til at være det bedste jeg kan: opmærksom, venlig og åbensindet, så jeg kan hjælpe mig selv og alle andre.

Træk dernæst vejret helt naturligt, slap hver eneste muskel dybt af indefra, og bare vær tilstede. Prøv dette i et stykke tid og se hvad der sker. Lad være med at komme op med en masse ideer om det at meditere og om meditation. Bare giv dig selv lov til at være. Det er det mest væsentlige.

Hver gang du glemmer, hvad du er i gang med, kan du bare begynde forfra en gang til. Hold inde efter fem minutter og ønsk: Må det gode ved at være opmærksom, venlig og åbensindet være til gavn både for mig selv og alle andre.

På denne måde får du lidt efter lidt en personlig oplevelse af, hvordan det rent faktisk er blot at være tilstede uden at gøre noget, i en tilstand af parathed.

Af Erik Pema Kunsang, oprindeligt offentliggjort på engelsk på www.levekunst.com

 


November 2024

Nov 28

Lev med Døden

  Lev med Døden   ...

view

This is Hidden Text