Priser

 

Priser på guidede retreats og kurser


Priser på de mange forskellige arrangementer på Gomde kan ses i vores program og varierer lidt efter forholdene. Som deltager betaler man en kursusafgift til Gomde som dækker kost, logi og Gomdes vedligehold men ingen løn eller honorar til lærerne. Grundprisen, som normalt er 440 kr. per dag, inkluderer overnatning på sovesal. Hertil lægges tillæg for værelsestype. Underviserne betales af deltagernes separate donationer under kurserne (se nedenfor).

På nogle kurser er det muligt at deltage i enkelte dage (uden overnatning). Dagsprisen er da den samme som grundgebyret, dvs. 440 kr per dag, også hvis du vælger ikke at deltage i måltiderne.

 
Gomde er afhængig af indtægter fra kurser, retreats og donationer. Der er ingen andre indtægter til dækning af driftsudgifter til bygninger og vedligeholdelse. Vi forsøger at holde udgifterne så lave som muligt når vi organiserer kurser, workshops og retreats, men vi har brug for at skabe overskud fra de begivenheder, for at betale afdrag, faste udgifter og for at spare op til de nødvendige forbedringer af centret. De gebyrer, deltagere betaler for kurser og retreats, går til mad til kursister og aflønning af køkkenpersonale under seminaret - og til Gomdes opretholdelse. De, der organiserer seminarer og retreats er alle ulønnede frivillige. Her på hjemmesiden offentliggøres Gomdes regnskaber hvert år, så du kan se, hvad dine penge går til.
  

Munke og nonner

 
Munke og nonner kan deltage i Gomdes buddhistiske kurser mod en frivillig donation, hvis de sover på sovesal (eller i telt om sommeren). I så tilfælde foregår tilmelding via email til gomde(a)gomde.dk. Angiv venligst om du vil bo på sovesal eller i eget telt.

Hvis munke eller nonner i stedet ønsker at bo på delt dobbelt- eller enkeltværelse betales den normale kursuspris, og tilmelding foregår da via Gomdes hjemmeside som sædvanlig.

 

Donationsbaseret undervisning – en tradition i tibetansk buddhisme


I buddhismen er det en dybt rodfæstet tradition at Dharma-undervisning er en gave, som læreren giver frit og generøst. Denne tradition fortsætter på Gomde hvor ingen af Dharma-lærerne får løn eller honorar.
 
Lige så rodfæstet er traditionen for at give gaver til lærere, klostre og templer - både for at vise værdsættelse og for at være med til at sikre at Dharmaen fortsat findes. Også denne side af traditionen fortsætter på Gomde, blandt andet i form af den skik at overrække Dharma-læreren en gave i forbindelse med afskeden ved slutningen af et forløb. Størrelsen er helt valgfri. Mange af vores lærere giver i øvrigt disse gaver videre til almennyttige Dharma-projekter, andre kan have brug for nogle af dem til livets ophold ligesom fortidens vandrende munke.
 
På Gomde ser vi det som en ære og en inspiration at kunne fortsætte den buddhistiske gave-tradition, som vi til daglig udtrykker ved at sige at "undervisningen foregår på donationsbasis". Måske burde vi sige "dobbelt donationsbasis" for at understrege at gave-traditionen går to veje.
 
På kursets sidste dag giver deltagerne traditionelt en valgfri donation til lærerne. Der vil altid blive givet en praktisk vejledning i god tid, så der er ingen grund til bekymring hvis man aldrig har prøvet sådan noget før. Hvad man giver er som sagt valgfrit, men hvis du er i tvivl foreslår vi i alt 250 kr. per hele kursusdag, fordelt mellem de forskellige undervisere. Da Chökyi Nyima Rinpoche har flere hundrede munke og nonner i sit kloster, anbefales det at størstedelen af donationerne gives til Rinpoche. Beløbet på 250 kr. per dag er kun vejledende og kan justeres frit efter lyst og formåen.
 

Mulighed for rabat

 

På Gomde er priserne for retreats og kurser, efter danske forhold, meget lav. Samtidig er Gomde afhængig af denne indkomst for at opretholde vores dejlige sted. Derfor tilbyder vi ikke nogen rabat for særlige grupper (studerende, pensionister, osv.).
 
Der er dog alligevel flere måder at få rabat på:

1. Hvis du har mulighed for at hjælpe omkring et kursus (få værelserne gjort klar, rengøre overalt, osv.) er det muligt at få rabat for kurset. Standardmodellen er, at du kommer én dag før kurset og tager afsted én dag efter, men det kan variere alt efter kursus og hvor meget der er at klargøre før og tage ned igen bagefter. Ligeledes er rabatten varierende alt efter kursus. Hvis du er interesseret i en sådan rabat, skal du kontakte koordinatoren for det kursus du gerne vil deltage i. Hvis du ikke kan finde kontakten til koordinatoren, kan du blot skrive til Gomdes mail, så sørger vi for, at din forespørgsel bliver viderebragt.

2. På de store kurser har vi ungdomsrabat for unge til og med 25 år. Se kursusprogrammet for rabattens størrelse.

3. Vi har en pulje, som du kan søge, hvis du ikke har råd til at komme på kursus. Puljen fyldes af sanghamedlemmer, som gerne vil hjælpe med til at alle kan komme på kursus. Det betyder også, at der ikke altid er penge i puljen og at man ikke altid kan være sikker på at få meget støtte, som man søger. Skriv til gomde@gomde.dk for at høre mere.
 

Annulleringspolitik

 
Alle kurser skal betales med det samme når du tilmelder dig.
 
Ved annullering senest 1 måned inden kursusstart refunderes 100% af det betalte kursusgebyr, minus administrationsgebyr på 250 kr. Dog kan man, hvis man ikke har reserveret enkelt- eller delt dobbeltværelse, vælge at lade hele beløbet stå til et fremtidigt kursus.
 
Ved afbud indenfor 30 dage inden kursusstart refunderes 50% af det betalte kursusgebyr. Dog kan man, hvis man ikke har reserveret enkelt- eller delt dobbeltværelse, vælge at lade hele beløbet stå til et fremtidigt kursus.
 
Ved udeblivelse uden afbud refunderes det betalte kursusgebyr ikke.
 
Alle ændringer mht. kursustilmeldinger skal kommunikeres skriftligt til gomde(a)gomde.dk
 

Priser på individuelt retreat


Du kan læse mere om individuelt retreat på Gomde HER


 


November 2024

Nov 28

Lev med Døden

  KARUNA WORKSHOP på Stran...

view

This is Hidden Text