Donationer

 

Læs mere om hvordan du kan støtte Gomde:

Faste donationer

Engangsdonationer

Donér din kirkeskat til Gomde

Testamente

Skattefradrag for donationer

Donationsbaseret undervisning

 

Faste donationer

 

Under Coronakrisen beder vi jer indtrængende donere til dækning af de faste driftsudgifter, så vi kan komme igennem denne svære tid. 


Sådan gør du:

1. Fast månedlig overførsel til Sangha-foreningens donations-konto:

 

DONATION    

Sydbank

Reg nr.: 6845

Konto nr: 0001571514

IBAN code: DK2968450001571514

SWIFT: SYBKDK22

 


NB: Få skattefradrag for dine donationer ved at skrive dit navn i det korte "tekst til modtager" felt, og dit CPR nr. i det ekstra "mere tekst til modtager" (el. lign.) felt på bankoverførslen, så Sangha-foreningen kan indberette dine donationer til SKAT. Læs mere om skattefradrag nedenfor.

2. Send venligst mail til gomde@gomde.dk mærket "Fast donation til Sangha-foreningen" og fortæl, at du har oprettet en månedlig overførsel. Så sender vi en bekræftelse til dig, når betalingen et gået igennem første gang.
 

Engangsdonationer


Under Coronakrisen beder vi jer indtrængende donere til dækning af de faste driftsudgifter, så vi kan komme igennem denne svære tid. 

Sådan gør du:

2. Overfør en donation til sanghaforeningen:

 

DONATIONSKONTI
Donation til drift under coronakrisen:

Sydbank

Reg nr.: 6845

Konto nr: 0001571514

IBAN code: DK2968450001571514

SWIFT: SYBKDK22

eller

MOBILEPAY: 98 812

(Hvis du ønsker fradrag: skriv dit cpr.nr. i tekstfeltet)

 

Donation til indgangsparti:

Sydbank

Reg nr.: 6845

Konto nr: 0002110759

 

Donation til Tara-programmet på dansk:

Sydbank

Reg nr.: 6845

Konto nr: 0002110742

 

Donation til retreathytter:

Sydbank

Reg nr.: 6845

Konto nr: 0002079301

eller

MOBILEPAY: 98 812

(Hvis du ønsker fradrag: skriv dit cpr.nr. i tekstfeltet)

 

Donation til Tashi Delek:

Sydbank

Reg nr.: 6845

Konto nr: 0001600834

eller

MOBILEPAY: 98 812

(Hvis du ønsker fradrag: skriv dit cpr.nr. i tekstfeltet)

 


NB: Få skattefradrag for dine donationer ved at skrive dit navn i det korte "tekst til modtager" felt, og dit CPR nr. i det ekstra "mere tekst til modtager" (el. lign.) felt på bankoverførslen, så Sangha-foreningen kan indberette dine donationer til SKAT. Læs mere om skattefradrag nedenfor.

 

Donér din kirkeskat til Gomde


Nogle folk gør det helt personlige valg at melde sig ud af den danske folkekirke, og donere det de ville have betalt i kirkeskat til Gomde i stedet. Hvis du synes det er en god idé og det føles rigtigt for dig, er det faktisk meget nemt at gøre det. Her kan du se hvordan:

1. Udmeldelse af folkekirken:

Du kan anmode om udmeldelse ved at tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i sognet hvor du bor. Henvendelse kan ske personligt i kirkekontorets åbningstid, eller skriftligt (en simpel e-mail er nok), og du skal oplyse hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest. Når udmeldelsen er behandlet, sender sognet en ny dåbs-/navneattest hvoraf det fremgår at du ikke er folkekirkemedlem, og betalingen af kirkeskatten ophører af sig selv.

2. Opret en månedlig eller årlig donation til Gomde:

På dine årsopgørelser fra SKAT kan du se hvor meget du hidtil har betalt i kirkeskat hvert år. Du kan også beregne det på denne side. Når du har bestemt dig for hvilket beløb du vil donere til Gomde i stedet, kan du oprette en månedlig eller årlig overførsel til Sangha-foreningens donations-konto i Sydbank: reg. 6845 konto nr. 0001571514. Hvis du ikke selv kan oprette den tilbagevendende overførsel i netbank, kan du bede din bank om at gøre det.

3. Få gavn af skattefradrag for dine donationer:

Når du donerer til Gomde via foreningen Rangjung Yeshe Sangha, kan du få skattefradrag for dine bidrag. Læs mere om skattefradraget her. For at få skattefradrag for dine donationer skal du sørge for at skrive dit navn i det korte "tekst til modtager" felt, og dit CPR nr. i det ekstra "mere tekst til modager" (el. lign.) felt på bankoverførslen, så Sangha-foreningen kan indberette dine donationer til SKAT.

Herefter kører det helt af sig selv – indtil den dag du selv tager initiativ til at få ændret den månedlige overførsel.

 

Testamente


Hvis du vil lade Gomde arve en del af din formue er det nødvendigt at oprette et testamente til fordel for menigheden (foreningen) Rangjung Yeshe Sangha, CVR-nr. 34661553. Foreningen skal ikke betale boafgift (arveafgift) af arven, så hele det testamenterede beløb går til foreningens arbejde.
 

Ved at oprette testamente kan du bestemme, hvad der skal ske med dine ejendele, når du dør. Du kan kun testamentere de tre fjerdedele af arven, der ikke skal tilfalde dine tvangsarvinger (ægtefælle og livsarvinger). Har du ingen tvangsarvinger, kan du frit disponere over alle dine værdier og ejendele.

For at kunne oprette et testamente, skal du være fyldt 18 år. Desuden skal du være i stand til at handle fornuftigt. Et testamente skal oprettes skriftligt. Det skal underskrives eller vedkendes (dvs. accepteres) under overværelse af to vidner (vidnetestamente) eller en notar i byretten (notartestamente). Vidnerne/notaren skal efterfølgende underskrive testamentet.

For mere information, se https://www.borger.dk/sider/testamente.aspx


Der er nogle formelle regler du skal følge, hvis testamentet skal være juridisk bindende. Derfor anbefales det at du får en advokat til at hjælpe dig med at oprette testamentet, og at du derefter underskriver testamentet hos notaren så det bliver registreret i Centralregisteret for Testamenter.

Hvor meget det koster at få oprettet et testamente hos en advokat, kommer an på hvor lang tid advokaten skal bruge på det, så det er en god idé at gøre et grundigt hjemmearbejde først. Ældresagen har nyttig information på deres hjemmeside i den forbindelse, se her.

Alternativt findes der forskellige tjenester på Internettet som udbyder oprettelse af testamente online.

Læs desuden Jyllandspostens artikel fra 2014 om skattemæssig "arve-finte" der kan være særligt relevant for enlige og par uden børn, dvs. personer uden såkaldte livsarvinger.

 

Skattefradrag for donationer


Du kan få skattefradrag for dine donationer til Gomde, hvis de indbetales til Foreningen Rangjung Yeshe Sangha, som er godkendt som religiøs menighed og godkendt efter ligningslovens § 8 A (vedr. gavebeløb) og § 12, stk. 3 (vedr. løbende ydelser).

Hvis du giver til foreningen har du derved skattefordele ved:

a) donationer;

b) løbende betalinger (se nedenfor); og

c) testamenteret arv i form af kontanter og som fast ejendom (se nedenfor).

Donationer kan overføres til Foreningens donations-konto i Sydbank:

 

DONATION    

Sydbank

Reg nr.: 6845

Konto nr: 0001571514

IBAN code: DK2968450001571514

SWIFT: SYBKDK22

 


NB: For at få skattefradrag for dine donationer skal du sørge for at skrive dit navn i det korte "tekst til modtager" felt, og dit CPR nr. i det ekstra "mere tekst til modtager" (el. lign.) felt på bankoverførslen, så Sangha-foreningen kan indberette dine donationer til SKAT.

Der er ikke nogen nedre grænse for det beløb, der kan fradrages. Du kan højst få fradrag for 16.600 kr. i 2020 (16.300 kr. i 2019).Du kan læse om fradrag for éngangsdonationer og løbende donationer på Skat.dk's hjemmeside her.

Løbende betalinger skal formaliseres med en skriftlig aftale med foreningen. Man kan f.eks. bestemme, at den procentdel af ens indkomst, der har været betalt i kirkeskat, overføres til foreningen (se mere om kirkeskat ovenfor). Fradragsretten for sådanne løbende ydelser er den samme som for donationer.

 

 

Donationsbaseret undervisning - en tradition i tibetansk buddhisme


I buddhismen er det en dybt rodfæstet tradition at Dharma-undervisning er en gave, som læreren giver frit og generøst. Denne tradition fortsætter på Gomde hvor ingen af Dharma-lærerne får løn eller honorar, men bliver betalt gennem donationer fra deltagerne. Læs mere om donationsbaseret undervisning her.


November 2024

Nov 28

Lev med Døden

  KARUNA WORKSHOP på Stran...

view

This is Hidden Text