Fonden

Gomdes ejendomme, Tornbjerggaard og Strandgaarden, er ejet af den Selvejende Institution Rangjung Yeshe Gomde - Rangjung Yeshe Fonden.


Rangjung Yeshe Fonden

c/o Advokatselskabet Per Jørgensen ApS

Holkebjergvej 79

5250 Odense SV

 

CVR-nummer: 18659670


Medlemmer af Rangdjung Yeshe Fondens bestyrelse:
 

Erik Pema Kungsang (formand) 
• Dato for indtræden i bestyrelsen: 2021 
• Udløb af den aktuelle valgperiode: maj, 2025 

• Medlemmet anses ikke for uafhængigt.                         .

Per Jørgensen
• Dato for indtræden i bestyrelsen: 1995
• Udløb af den aktuelle valgperiode: maj, 2023
• Medlemmets særlige kompetencer: Advokat (H)
• Øvrige ledelseshverv:  her
• Medlemmet anses ikke for uafhængigt.

Mads Julius Nielsen
• Dato for indtræden i bestyrelsen: 1995  
• Udløb af den aktuelle valgperiode: maj, 2023
• Medlemmet anses ikke for uafhængigt.

Mette Ohmsen
• Dato for indtræden i bestyrelsen:  2021
• Udløb af den aktuelle valgperiode: maj, 2025
• Medlemmet anses ikke for uafhængigt.

Ellen Sanden

• Dato for indtræden i bestyrelsen:  2021
• Udløb af den aktuelle valgperiode: maj, 2025
• Medlemmet anses ikke for uafhængigt.


Dokumenter:

Vedtægter for Rangjung Yeshe Fonden

Forretningsorden for Rangjung Yeshe Fondens bestyrelse


Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a (regnskabsåret 2020)

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b (regnskabsåret 2020)   Årsrapporter:

2020- Rangjung Yeshe Fonden Årsrapport

2020 - Rangjung Yeshe Fonden Specifikationshæfte

2020 - Revisionsprotokollat vedrørende årsregnskabet 

2020 - Aftalebrevet

2020 - Ledelsens regnskabserklæring

2019- Rangjung Yeshe Fonden Årsrapport

2019 - Rangjung Yeshe Fonden Specifikationshæfte

2019 - Rangjung Yeshe Årsberetning - et tilbageblik på 2019

2018 - Rangjung Yeshe Fonden

2017 - Rangjung Yeshe Fonden

2016 - Rangjung Yeshe Fonden

2015 - Rangjung Yeshe Fonden

2014 - Rangjung Yeshe Fonden

 

2017 - Tornbjerggaard

2016 - Tornbjerggaard

2015 - Tornbjerggaard

2014 - Tornbjerggaard

 

2017 - Strandgården

2016 - Strandgården

2015 - Strandgaarden

2014 - Strandgaarden

 

Bankkonto:

Rangjung Yeshe Fonden
Reg. nr.:. 6810
Konto: 1334941
SWIFT: SYBKDK22

Sydbank
Vestergade 33
5000 Odense C
Danmark

NB: Bemærk at du ikke kan udnytte skattefradraget til din donation, hvis du donerer til Gomde via Fondens bankkonto. Donér i stedet gennem Sangha-foreningen .


 


August 2022

Aug 30

KARUNA WORKSHOP - ...

  Mindfulness Frame by Fram...

view

September 2022

Sep 13

Bodhi Training Internation...

      Five Day Re...

view

December 2022

Dec 01

Lev med Døden

KARUNA WORKSHOP på Strandgårde...

view

This is Hidden Text