Fonden

Gomdes ejendomme, Tornbjerggaard og Strandgaarden, er ejet af den Selvejende Institution Rangjung Yeshe Gomde - Rangjung Yeshe Fonden.


Rangjung Yeshe Fonden

c/o Advokatselskabet Per Jørgensen ApS

Holkebjergvej 79

5250 Odense SV

 

CVR-nummer: 18659670


Medlemmer af Rangdjung Yeshe Fondens bestyrelse:
 

Inge Lisbeth Nygaard (formand) 
• Dato for indtræden i bestyrelsen: 2019 
• Udløb af den aktuelle valgperiode: maj, 2023 
• Øvrige ledelseshverv: Programsledelse i Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune 

• Medlemmet anses ikke for uafhængigt.                         .

Per Jørgensen
• Dato for indtræden i bestyrelsen: 1995
• Udløb af den aktuelle valgperiode: maj, 2023
• Medlemmets særlige kompetencer: Advokat (H)
• Øvrige ledelseshverv:  her
• Medlemmet anses ikke for uafhængigt.

Mads Julius Nielsen
• Dato for indtræden i bestyrelsen: 1995  
• Udløb af den aktuelle valgperiode: maj, 2023
• Medlemmet anses ikke for uafhængigt.

Kathrine Olldag
• Dato for indtræden i bestyrelsen:  2015
• Udløb af den aktuelle valgperiode: maj, 2023
• Medlemmet anses ikke for uafhængigt.Dokumenter:

Vedtægter for Rangjung Yeshe Fonden

Forretningsorden for Rangjung Yeshe Fondens bestyrelse


Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a (regnskabsåret 2020)

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b (regnskabsåret 2020)   Årsrapporter:

2020- Rangjung Yeshe Fonden Årsrapport

2020 - Rangjung Yeshe Fonden Specifikationshæfte

2020 - Revisionsprotokollat vedrørende årsregnskabet 

2020 - Aftalebrevet

2020 - Ledelsens regnskabserklæring

2019- Rangjung Yeshe Fonden Årsrapport

2019 - Rangjung Yeshe Fonden Specifikationshæfte

2019 - Rangjung Yeshe Årsberetning - et tilbageblik på 2019

2018 - Rangjung Yeshe Fonden

2017 - Rangjung Yeshe Fonden

2016 - Rangjung Yeshe Fonden

2015 - Rangjung Yeshe Fonden

2014 - Rangjung Yeshe Fonden

 

2017 - Tornbjerggaard

2016 - Tornbjerggaard

2015 - Tornbjerggaard

2014 - Tornbjerggaard

 

2017 - Strandgården

2016 - Strandgården

2015 - Strandgaarden

2014 - Strandgaarden

 

Bankkonto:

Rangjung Yeshe Fonden
Reg. nr.:. 6810
Konto: 1334941
SWIFT: SYBKDK22

Sydbank
Vestergade 33
5000 Odense C
Danmark

NB: Bemærk at du ikke kan udnytte skattefradraget til din donation, hvis du donerer til Gomde via Fondens bankkonto. Donér i stedet gennem Sangha-foreningen .


 


September 2021

Sep 25

Karuna Workshop

The Brahma Viharas - A...

view

October 2021

Oct 20

Open Sky Dharma

     ...

view

November 2021

Nov 18

KARUNA WORKSHOP: Lev med d...

  ...

view

March 2022

Mar 28

35 dages Padmasambahava re...

     ...

view

This is Hidden Text