Vision


Ifølge traditionen navngives et spirituelt sted på en lykkebringende måde. Chökyi Nyima Rinpoche valgte Rangjung Yeshe Gomde: "Meditationscenter for naturlig visdom".

Det er Rinpoches ønske, at mange mennesker vil kunne komme her og bo, gå i retreat eller bruge stedet på andre måder i deres liv.
 
Buddhas lære inviterer os til at leve et meningsfuldt liv, sætte pris på de dyrebare øjeblikke, have omsorg for andre og opnå stabilitet i vores meditationspraksis. Dette er, hvad Gomde handler om.

Nedenstående vision og målsætninger for Gomde blev vedtaget på foreningen Rangjung Yeshe Sanghas generalforsamling i juni 2016, og efterfølgende godkendt af Chökyi Nyima Rinpoche. Forinden havde forslaget gennemgået en høringsproces i januar 2016. Foreningens bestyrelse arbejder nu på at videreudvikle målsætningerne til en konkret strategi, så visionen kan blive ført ud i livet.

 

Mission


Gomde er et center for buddhistisk visdom; et levende omdrejningspunkt for studie og praksis af Ka-Nying linjens buddhistiske lære, forestået af autentiske buddhistiske mestre og kvalificerede undervisere. Gennem studier, meditation og refleksion får kursister og folk på retreat mulighed for at lade sindet falde til ro og afdække bevidsthedens egentlige natur, der er grundlæggende god. Gomde er et åbent center for alle.

Vision


Rangjung Yeshe Gomde Danmark vil være et buddhistisk omdrejningspunkt/kraftcenter, hvor frugten af alle vores aktiviteter er opnåelse af fred, visdom, klarhed og medfølelse - til gavn for verden.

Målsætninger


1) Undervisning:

1.1) Vi vil tilbyde kurser, studie- og uddannelsesforløb året rundt.
1.2) Undervisningen skal imødekomme forskellige behov og ønsker i overensstemmelse med Buddhas lære, Ka-Nying linjens traditioner og Chökyi Nyima Rinpoches ønsker.
1.3) Vi vil have fastboende danske og/eller internationale undervisere, der formidler med udgangspunkt i Ka-Nying linjens lære.
1.4) Vi ønsker, at udvikle et buddhistisk grundforløb med både studier og praksis, der skaber en solid basis for den enkeltes videre buddhistiske studier og aktiviteter.
1.5) Gomde vil udvide aktiviteten på Strandgaarden gennem “Karuna workshops”, som tilbyder kurser og workshops der inspireres af buddhisme og vestlig psykologi, mindfulness, yoga eller andet.
1.6) Vi vil etablere en online digitalt tilgængelig database for lydoptagelser af undervisning.

2) Fordybelse og indsigt:

2.1) Vi vil tilbyde optimale rammer og forskellige muligheder for individuelle retreats og lukkede grupperetreats, inkl. traditionelle 3 års retreats.
2.2) Vi ønsker en aktiv fastboende menighed på og omkring Gomde.
2.3) Vi vil kunne sponsorere dedikerede fuldtids-praktiserende på Gomde.
2.4) Vi vil videreføre Ka-Nying linjens ritualer, ceremonier og træning.

3) Arbejde til gavn for sin omverden:

3.1) Vi vil kunne tilbyde hjælp og vejledning til syge, døende og andre der har brug for det.
3.2) Vi vil have en aktiv velgørenhedsorganisation.
3.3) Vi vil arbejde for at alle aktiviteter på Gomde foregår så bæredygtigt og økologisk som muligt.
3.4) Vi vil tage medansvar for at Buddhas lære om naturlig visdom og medfølelse beriger vores omverden gennem gavmildhed, venlighed og samarbejde.


 


November 2024

Nov 28

Lev med Døden

  KARUNA WORKSHOP på Stran...

view

This is Hidden Text