Generalforsamling for Gomde 2021

Start Date : 2021-05-09

End Date : 2021-05-09

Kære Sangha,

Det er med stor glæde, at vi kan invitere dig til Sangha foreningens årlige

generalforsamling, som i år indledes af Erik Pema Kunsang.

Erik har taget imod vores invitation, til bl.a. at fortælle om betydningen af at

være en Sangha.


Mødet foregår på Zoom, så alle fra nær og fjern har mulighed for at deltage.

Det giver os alle nye udfordringer og god plads til at træne i tålmodighed.

Vi tager opgaven med godt humør, og indleder mødet med at tage tilflugt

til Buddha, Dharma og Sangha.


Sted: Zoom (klik her) kode: Gomde108!

Tid: Søndag d. 9. maj 2021 kl 10 - 12.30.


Derefter starter generalforsamlingen, som ifølge vedtægterne har disse

punkter på dagsorden:


1. Valg af dirigent og referent + zoomtjek (10 min)

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (15 min).

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til

godkendelse (15 min).

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til

godkendelse (2 min).

5. Fastsættelse af kontingent (2 min).

6. Forslag om vedtægtsændring (15 min).

7. Indkomne forslag (5 min).

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (15 min).

9. Eventuelt

10. Oplæg fra Inge Lisbeth (Fonden) og åbent forum (20 min).

11. Dedikation.


Bemærk:

Der er to bestyrelsesmedlemmer på valg i år, nemlig sekretær Pia Seerup og

kasserer Susanne Lifschitz. Begge modtager genvalg.

Næstformand Bjarne Ellehammer overtager formandsposten, fordi Rikke

Braren Lauritzen fratræder formandsposten.

Vi hører meget gerne fra andre, som ønsker at opstille som menigt medlem

i bestyrelsen. Du er også meget velkommen til at skrive, hvis du kunne

overveje at stille op, men fx har spørgsmål, du gerne vil have afklaret først.

Desuden modtager vi gerne forslag til punkt 7. Forslag sendes senest d. 25.

april 2021 til ellehammer@gmail.com

Vi glæder os til at ses på zoom og håber, at rigtig mange sangha

medlemmer har lyst til at deltage i mødet.

På bestyrelsens vegne,


Stemmeret:

For at have stemmeret til generalforsamlingen, skal du være medlem af sangha foreningen. 

Læs mere om hvordan du bliver dette her


Invitation: 

Læs det officielle invitationsbrev fra Sangha bestyrelsen her


Med kærlig hilsen


Rikke Braren Lauritzen, formand

Bjarne Ellehammer, næstformand

Pia Seerup Olesen, sekretær

Susanne Lifschitz, kasserer

Johannes Loeb, menigt medlem

Jette Skriver, suppleant

René Kimose, suppleant

Sanghaforeningens bestyrelse

Ranjung Yeshe Gomde Danmark

Register Here

August 2021

Aug 17

Lamrim Yeshe Nyingpo

      ...

view

September 2021

Sep 25

Karuna Workshop

The Brahma Viharas - A...

view

November 2021

Nov 18

KARUNA WORKSHOP: Lev med d...

  ...

view

This is Hidden Text