Hjælp Gomde gennem Corona-krisen

Mon Apr 27

ET RIDS AF SITUATIONEN OG EN BØN OM HJÆLP

Kære Sangha,

Med dybfølt ønske om, at I alle har det godt og at Dharmaen blomstrer hos jer, sender vi på vegne af Gomdes Fondsbestyrelse og Sanghaforeningens bestyrelse en bøn til jer.

I år har Gomde Danmark 25 års jubilæum, men planerne om at fejre det med Chökyi Nyima Rinpoche på Gomde er desværre udsat pga. coronakrisen. Ligeså sørgeligt det er, ligeså glædeligt er det, at Rinpoche er ved rigtigt godt helbred og har det godt på sit retreatsted i Kathmandu-dalen.

Rinpoche opfordrer os til at følge hans websithttps://shedrub.org/news/onlineresources/ , hvor der løbende lægges undervisningsvideoer ind. Flere af dem har ikke før været offentligt tilgængelige.

Alle Gomdes kurser og seminarer, der var planlagt for foråret og sommeren er aflyst. Gomde har, som andre steder, siden 16. marts måttet lukke for aktiviteter, der involverer mange mennesker.

Grundet den aktuelle krise står Gomde derfor uden indtægter til at dække de faste driftsudgifter.

Susanne og Ole, som bestyrer henholdsvis Tornbjerggård og Strandgården er fra juli ulønnede men tilbyder fortsat hjælp med aktiviteter i det omfang genåbning af Danmark tillader det. Stor taknemlighed for det! Fonden har søgt om offentlige hjælpepakker til Gomde.

Vi har sat Gomde på absolut vågeblus og regnet os frem til, at vi mangler 355.000 kr. til driften det næste års tid.

Vi beder indtrængende alle, som kan, om at støtte Gomde med donationer. Hvis 100 af os kan undvære 10kr/dg., får Gomde 365.000 årligt.

Støt med månedlige donationer eller engangsdonationer via dette link: Gomde donationer

Vi er utroligt glade for, at flere har tilkendegivet ønske om at donere og fundraise. Enhver donation er hjertelig velkommen og fradragsberettiget op til 15.000 kr!

Vi har taget initiativ til en tænketank, hvor alle er velkomne til at bidrage med gode idéer til, hvordan vi kan hjælpe Gomde og Rinpoche's visioner for stedet. Er du interesseret i at være med i denne gruppe, eller har du en idé, du gerne vil dele: send mail til gomde@gomde.dk mærket "Tænketank". Kontaktpersoner er Jette & Pia, som igangsætter den kreative proces.

Vi glæder os til snart at mødes på Gomde igen! Med kærlig hilsen

På vegne af Rangjung Yeshe Gomde

Fondsbestyrelsen: Inge Lisbeth, Kathrine, Mads og Eva
Sanghaforeningens bestyrelse: Rikke, Bjarne, Susanne, Pia, Johannes, René og Jette

P.S.:
Send gerne denne mail videre til een du ved er glad for Gomde!

June 2020

Jun 30

Message from

Official message that Rinpoche p...

view

August 2020

Aug 02

Gomde Sommerlejr 2020 - Ug...

Invitation til Gomde Sommerlejr ...

view

November 2020

Nov 12

Lev med døden

  ...

view

July 2021

Jul 19

Sommerhøjskole 2021 uge 1

    Buddha og ...

view

Jul 26

Sommerhøjskole 2021 uge 2

    Våge...

view

This is Hidden Text